Toon Bolsiusstraat 2, 5482 LC Schijndel
info@begeleidenopmaat.nl

Onze Visie

Missie
Onze missie, waar we voor staan, hebben we duidelijk voor ogen. Bureau voor gezins- en individuele begeleiding wil mensen met een beperking een prettiger leven bieden. Dit doen wij door het contact aan te gaan en de hulpvrager aan de hand mee te nemen en hem/haar vanuit eigen ervaringen de probleemgebieden te laten ontdekken en verkennen. Wij vinden het belangrijk dicht bij de hulpvrager en zijn/haar systeem te staan. We streven ernaar de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden door te werken op relatie. Wij werken nadrukkelijk niet met stigma’s en etiketteringen. In nauw overleg met de hulpvrager wordt er een plan gemaakt met als doel “een prettiger leven” te hebben.

Visie
Bureau voor gezins- en individuele begeleiding is in 2010 gestart vanuit de ideologie, zorg en begeleiding op maat te bieden, met als doel “een prettiger leven” voor mensen met een hulpvraag beperking.
Bureau voor gezins- en individuele begeleiding doet dit door een veilig klimaat te creëren waarbinnen de hulpvrager zich kan ontwikkelen.

Kernwaarden
Voor het realiseren van de missie en visie vinden wij drie kernwaarden essentieel.

Professionaliteit
Bureau voor gezins- en individuele begeleiding streeft naar een optimale professionaliteit. Dit doen wij door ons continue te blijven ontwikkelen in onze deskundigheid. We willen enkel kwalitatieve zorg en ondersteuning bieden. We zijn SKJ- geregistreerd en in bezit van een AGB-code. We werken met een eigen ontwikkeld cliënt volg systeem en voldoen aan de AVG wet.

Betrouwbaarheid

Wij geloven dat enkel door te werken op relatie de hulpvrager zich kan ontwikkelen. Hierom vinden wij het belangrijk om te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen. Dit is geen snelle slogan om te scoren maar wij doen dit ook zo…..

Dichtbij

We onderscheiden ons door dichtbij de hulpvragers te staan. Zo zijn wij zijn niet enkel binnen kantoortijden bereikbaar. Op deze manier werken we samen aan de doelen van de hulpvrager.